Українська мова

З  досвіду  роботи
Одним з головних завдань вчителя початкової школи є планомірна та систематична робота з формування каліграфічно правильного письма. В роботі я використовую асоціативно-порівняльний метод, який дає змогу в процесі ігрових ситуацій через активне включення зорового та слухового сприймання формувати не тільки поняття про букву та її графічне зображення, а й розвивати логіч­не мислення, мовлення, пам'ять, а також творчі здібності учнів. Перед написанням обов'язкове мускульне тренування пальців руки.

ВПРАВИ ДЛЯ ПАЛЬЦІВ ТА КИСТІ
ü Перед виконанням графічних вправ, письма, під час роботи школярі ставлять руку з ручкою на лікоть і показують учителеві, одне одному, як правильно її тримати.    
ü Хитати ручкою, утримуючи її вказівним і вели­ким пальцями; вказівним і середнім та ін.
ü Повертати ручку пальцями правої руки.
ü Поставити ручку кулькою на парту, тримаючи за протилежний кінець, потім спуститися пальцями до кульки.
ü Підняти й повернути у повітрі ручку так, щоб кулька опинилася вгорі (пальці — біля кульки). Не випускаючи з рук, поставити на парту про­тилежним від кульки кінцем і спускатися пальцями від кульки вниз декілька разів.
Піднімати вказівний палець, тримаючи ручку великим та середнім. Обертати кистю. А ще — знаходження безлічі цікавих предметів, істот, пейзажів, у яких сховані букви.
Наприклад:      Гриб,  гуска,  риба,  трактор,  барабан ,  бант.


На мою думку,одним із важливих прийомів підготовки руки до письма є штрихування предметів, малюнків.
Правила штрихування дуже прості: штрихувати лише в заданому напрямку, не виходити за межі малюнка, дотримуватись однакових відстаней між лініями штрихування. Діти погоджуються на ці умови дуже легко, як у грі.     Штрихування – це не тільки зміцнення руки, а й розвиток мовлення школярів, збагачення словникового запасу за допомогою цих самих малюнків. Можна використати вправи імітаційного характеру.
Наприклад :     «Курочка п’є воду»(крапки), «Фарбуємо паркан»(зверху-вниз), «Фарбуємо парту»(вправо-вліво), «Будинок равлика»(змотування і розмотування клубочка), «Морська хвиля».
Робота над каліграфією, технікою письма — важлива складова навчання мови. Формування графічних навичок учнів розпочинається з перших уроків навчання грамоти й продовжується протягом усього періоду перебування дитини в початкових класах. Як викликати в учнів інтерес до мистецтва чистописання — до каліграфії, бажання оволодіти технікою письма? Адже не один раз  робила  висновок, що каліграфічне письмо не тільки гарне, а й орфографічно правильне. Учень, який володіє мистецтвом каліграфічного письма, — грамотний, у нього сформовані граматичні уміння.
Ще древні мудреці стверджували, що навіть моральність людини і її вміння гарно писати — тісно взаємопов'язані.
Згідно сучасних методик у структурі уроків мови 2—4 класів проводжу каліграфічні хвилинки, мета яких — удосконалювати уміння писати у сітці зошита, закріплювати гігієнічні та технічні навички письма, допомагати відпрацювати складні за накресленням букви, їх поєднання. На що звертаю велику увагу, особливо першокласників. Щоб письмо було каліграфічним треба чітко засвоїти три види з’єднань: нижнє – якщо букву починаємо писати знизу,середнє – якщо з середини, верхнє – якщо зверху.
У першому і другому класах проводжу каліграфічні хвилинки спочатку з написання елементів букви ,а  вже потім самої букви. Це дає змогу дітям краще засвоїти написання букв.  Далі працюю над удосконаленням графічної навички у словах, словосполученнях і реченнях, списуючи рукописний текст і безвідривно поєднуючи літери.
Систематична робота над удосконаленням каліграфічного письма та його швидкістю продовжується й у третьому і четвертому класах.
Необхідність такої планомірної роботи  пояснюється тим, що почерк дітей 8 – 9-ти річного віку ще не стійкий, хоча вже присутня індивідуальна манера письма. У цей час все більше помітна проблема прискорення письма, але набагато складніше зберегти правильність майже кожної літери. Тому головна мета – удосконалити вміння учнів писати швидко з дотриманням усіх необхідних норм письма (форми і нахилу літер, поєднання елементів літер, лінійності, рівної відстані між літерами).
Чи можна зробити ці хвилинки змістовними, цікавими? Так, якщо їх наповнити необхідною лексичною, орфографічною та мовленнєвою діяльністю учнів. Відомо, що на каліграфічній хвилинці учні мають з'ясувати основні елементи та поєднання букви, ввести її в слово, а слово в речення.

Намагаюся доцільно використовувати час, який витрачається на каліграфічну хвилинку, тому букву вводжу не в будь-яке слово, а в те, що містить орфограму, яка вивчалася на попередньому уроці чи уроках. Таким чином, каліграфічна хвилинка стає також і етапом актуалізації знань учнів. 

Немає коментарів:

Дописати коментар